Νέα

19 03, 2023

Συμμετοχή φοιτητριών του Π.Μ.Σ. σε συναυλία της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας

2024-01-26T19:47:48+03:00
Συμμετοχή φοιτητριών του Π.Μ.Σ. σε συναυλία της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας2024-01-26T19:47:48+03:00
27 04, 2023

Συμμετοχή καθηγητών και φοιτητών του Π.Μ.Σ. στην επιτομοποίηση του Ross Daly

2024-01-26T19:47:48+03:00
Συμμετοχή καθηγητών και φοιτητών του Π.Μ.Σ. στην επιτομοποίηση του Ross Daly2024-01-26T19:47:48+03:00
23 05, 2023

Εμφάνιση καθηγητών και φοιτητών του Π.Μ.Σ. σε συναυλία στο πανεπιστήμιο της Padova

2024-01-26T19:47:48+03:00
Εμφάνιση καθηγητών και φοιτητών του Π.Μ.Σ. σε συναυλία στο πανεπιστήμιο της Padova2024-01-26T19:47:48+03:00
23 06, 2023

Συμμετοχή φοιτητριών του Π.Μ.Σ. στην Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2023

2024-01-26T19:47:47+03:00
Συμμετοχή φοιτητριών του Π.Μ.Σ. στην Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα 20232024-01-26T19:47:47+03:00
21 11, 2023

Συμμετοχή φοιτητριών του Π.Μ.Σ. στη συναυλία Τραγούδια για τα τρία αγαθά της Γης

2024-01-26T19:47:47+03:00
Συμμετοχή φοιτητριών του Π.Μ.Σ. στη συναυλία Τραγούδια για τα τρία αγαθά της Γης2024-01-26T19:47:47+03:00
Go to Top