ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ»
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ/ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Έγγραφα

Έγγραφο
Ενέργεια
Έγκριση Κανονισμού Π.Μ.Σ. «Εθνομουσικολογία και Μουσική Πράξη»
Πολιτική Ποιότητας
Κανονισμός λειτουργίας μηχανισμού διαχείρισης παραπόνων
Κανονισμός λειτουργίας ακαδημαϊκού συμβούλου
Κανονισμός Δεοντολογίας της ‘Ερευνας
Οδηγός Σπουδών