Συμμετοχή καθηγητών και φοιτητών του Π.Μ.Σ. «Εθνομουσικολογία & Μουσική Πράξη» στη συναυλία με θέμα: Le Vie dei Canti, Biblioteca Beato Pellegrino, Università di Padova