Συμμετοχή φοιτητριών του Π.Μ.Σ. «Εθνομουσικολογία & Μουσική Πράξη» στη συναυλία με θέμα: «Σήκω Μαριόλα από τη γη» – Ο θεϊκός και ο ανθρώπινος θρήνος, Αρχαιολογικός χώρος Ελευσίνας