Συμμετοχή φοιτητριών του Π.Μ.Σ. «Εθνομουσικολογία & Μουσική Πράξη» στη συναυλία με θέμα: «Έβγα ήλιε, πύρωσέ με» – Τραγούδια για το θερινό ηλιοστάσιο, Παραλία Ελευσίνας