Επικοινωνία

Για πληροφορίες μπορείτε να στείλετε email στα secr[at]music.uoa[dot]gr και lliavas[at]music.uoa[dot]gr ή να τηλεφωνήσετε στην γραμματεία των μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Ώρες υποδοχής: Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή 11:00-14:00.
Γραμματεία Τμήματος Μουσικών Σπουδών, Φιλοσοφική Σχολή, 3ος όροφος (αριθμός γραφείου 321), Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, Τ.Κ. 15784, Αθήνα