Συμμετοχή φοιτητριών του Π.Μ.Σ. «Εθνομουσικολογία & Μουσική Πράξη» στη συναυλία με θέμα: Τραγούδια για τα τρία αγαθά της Γης | Σίτος, οίνος, έλαιον, Ελευσίνα