Ξενάγηση Μουσικού Σχολείου Ιλίου στη Φιλοσοφική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α., Αίθουσα 917