Από το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 το παλαιότερο ΠΜΣ “Εθνομουσικολογία και Πολιτισμική Ανθρωπολογία” με ειδίκευση στην “Εκτέλεση/ερμηνεία της παραδοσιακής μουσικής” μετασχηματίζεται σε “Εθνομουσικολογία και Μουσική Πράξη”, με δυο επιμέρους ειδικεύσεις: “Εκτέλεση/ερμηνεία της παραδοσιακής-δημοτικής μουσικής” και “Εκτέλεση/ερμηνεία της αστικής-λαϊκής μουσικής”. Οι ειδικεύσεις αυτές περιλαμβάνουν ειδικότερες κατευθύνσεις ως προς το τραγούδι και τα διδασκόμενα μουσικά όργανα.
 
    Αναλυτικά στοιχεία για το αντικείμενο-σκοπό του ΠΜΣ, τη δομή του, τις κατευθύνσεις, τις εισαγωγικές εξετάσεις, τη φοίτηση, τα προγράμματα σπουδών και τις υποχρεώσεις και δικαιώματα των μεταπτυχιακών φοιτητών περιλαμβάνονται στον νέο Κανονισμό στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://masterethno.music.uoa.gr/wp-content/uploads/2022/06/fek_kanonismos.pdf.
    Το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-23 (έναρξη: Οκτώβριος 2022) θα ξεκινήσει το νέο διετές (4 εξάμηνα) ΠΜΣ “Εθνομουσικολογία και Μουσική Πράξη”, αρχικά στην ειδίκευση “Εκτέλεση/Ερμηνεία της Παραδοσιακής Δημοτικής Μουσικής”, όπου θα επιλεγούν συνολικά είκοσι (20) φοιτητές/τριες στις ακόλουθες κατευθύνσεις:
3 (τρεις) για την κατεύθυνση Παραδοσιακό Τραγούδι
2 (δυο) για την κατεύθυνση Παραδοσιακά Κρουστά
2 (δύο) για την κατεύθυνση Λαϊκό Κλαρίνο
2 (δύο) για την κατεύθυνση Λαϊκό Βιολί
2 (δύο) για την κατεύθυνση Ούτι
2 (δυο) για την κατεύθυνση Λαούτο
2 (δύο) για την κατεύθυνση Κανονάκι
2 (δυο) για την κατεύθυνση Σαντούρι
1 (μία) για την κατεύθυνση Λύρα Αιγαίου (Κρητική-Δωδεκανησιακή Λύρα)
1 (μία) για την κατεύθυνση Ποντιακή Λύρα
1 (μία) για την κατεύθυνση Νέι
 
Οι ενδιαφερόµενοι/ες, καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας από τις 20/07/2022 έως και τη Δευτέρα 19/09/2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eprotocol.uoa.gr/  
Περισσότερες πληροφορίες για τους διδάσκοντες και το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ https://masterethno.music.uoa.gr/
Για θέματα γραμματειακής υποστήριξης οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στo τηλ. της Γραμματείας του Τμήματος 210-7277894 και στο e-mail: nflerianos@music.uoa.gr (κ. Nικόλαος Φλεριανός).
Και για ειδικότερα ερωτήματα ακαδημαϊκής φύσης στον Διευθυντή του ΠΜΣ καθηγητή Λάμπρο Λιάβα στο e-mail: lliavas@yahoo.com.
    Η δεύτερη ειδίκευση του ΠΜΣ “Εκτέλεση/Ερμηνεία της Αστικής-Λαϊκής Μουσικής” θα ξεκινήσει από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-23 (Φεβρουάριος 2023) και η σχετική προκήρυξη για τις κατευθύνσεις και τις εισαγωγικές εξετάσεις (που προβλέπεται να διεξαχθούν τον Ιανουάριο 2023) θα ανακοινωθεί προσεχώς.