Οι γραπτές εξετάσεις ων υποψηφίων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Εθνομουσικολογία και Μουσική Πράξη, με ειδίκευση στην Εκτέλεση/ερμηνεία της Παραδοσιακής Δημοτικής Μουσικής, θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου και ώρα 16:00-18:00 στην αίθουσα 421 στον 4ο όροφο της Φιλοσοφικής Σχολής, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου.
Για τις συνεντεύξεις και την εξέταση στα όργανα και στο τραγούδι θα υπάρξει ξεχωριστή ανακοίνωση, μετά τις γραπτές εξετάσεις.
Οι ημερομηνίες διεξαγωγής τους θα είναι οι 11 και 12 Οκτωβρίου.
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Καθ. Λάμπρος Λιάβας