Συμμετοχή στη συναυλία με θέμα: «Μουσικές στις Άκρες του Ελληνισμού», Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών