Σαντούρι

Διδάσκων: Παναγιώτης Βέργος

Στο πρόγραμμα με τίτλο”Εκτέλεση-Ερμηνεία της Παραδοσιακής Μουσικής” με ειδίκευση στο σαντούρι σκοπός μας είναι να μελετήσουμε διάφορες τεχνικές του οργάνου να δώσουμε έμφαση στη συνοδεία αλλά και το transporto όπως επίσης να ανακαλύψουμε ρεπερτόριο από όλη την Ελλάδα.

Στο μάθημα που έχει διάρκεια δυο ώρες εβδομαδιαίος  θα μελετήσουμε της παραδοσιακές μας κλίμακες, ελεύθερα αλλά και ρυθμικά ταξίμια, κούρδισμα ιστορικά και τεχνικά χαρακτηριστικά του οργάνου transporto και συνοδεία.

Στόχος μας είναι τελειώνοντας το πρόγραμμα να έχει αποκτήθει ένα διευρυμένο ρεπερτόριο ( σολιστικά και συνοδευτικά ) και η απόκτηση του προσωπικού ηχοχρωματος.