Ρένα Λουτζάκη

Η Ρένα Λουτζάκη είναι αφυπηρετήσασα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με ειδικότητα την ανθρωπολογία του χορού. Από το 1974 μέχρι το 1996 συνεργάστηκε με το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα με κύριο αντικείμενο την έρευνα για το χορό. Από το 1995 μέχρι το 2004 ως κύρια ερευνήτρια και υπεύθυνη της Ομάδας του Χορού μετέχει σε δύο ερευνητικά Προγράμματα με κύριο αντικείμενο την εθνογραφική μελέτη του χορού στη Θράκη και τη Μακεδονία του Συλλόγου οι Φίλοι της Μουσικής. Από το 1996 ως το 2002 δίδαξε εθνομουσικολογία και ανθρωπολογία του χορού στο τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου. Στη συνέχεια (από το 1996), δίδαξε στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα στρέφονται γύρω από θέματα όπως τα συστήματα κίνησης, το κοινωνικό φύλο, οι πολιτιστικοί σύλλογοι και η πολιτική διάσταση του χορού. Από το 1998 μέχρι το 1999 μετέχει στην ομάδα σχεδιασμού του προγράμματος ΜΕΛΙΝΑ. Το 2005 διετέλεσε επιστημονικός σύμβουλος στο ντοκιμαντέρ «Για μια θέση στο χορό» με σκηνοθέτη την εθνολόγο Μαριάννα Οικονόμου. Παράλληλα με την εθνογραφική έρευνα στην Ελλάδα ασχολήθηκε και με την καταγραφή του προσωπικού αρχείου της χορογράφου Κούλας Πράτσικα και του αρχείου της ιδιωτικής της σχολής, καθώς και με αυτό της παιδαγωγού Πολυξένης Ματέυ-Ρουσοπούλου. Έχει δημοσιεύσει άρθρα για το χορό σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά και βιβλία, καθώς και λήμματα σε εγκυκλοπαίδειες. Είναι μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM) και του Διεθνούς Συμβουλίου για την Παραδοσιακή Μουσική (ICTM). Το 2003 ορίζεται Liaison Officer του ICTM για την Ελλάδα.