Μουσικά σύνολα III

Το συγκεκριμένο μάθημα αποτελεί το πρώτο σκέλος μιας σειράς μαθημάτων που ολοκληρώνεται με το πέρας τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων και στοχεύει στη δημιουργία ενός μουσικού συνόλου (όπως φανερώνει και ο τίτλος), το οποίο θα είναι εις θέσιν να παρουσιάζει δημόσια (εξετάσεις, εκδηλώσεις εντός και εκτός του Πανεπιστημίου, τηλεοπτικές εμφανίσεις, συναυλίες εκτός Ελλάδος, κ.ά.) όσα οι φοιτητές του διδάσκονται κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους σε αυτό.

Ενδεικτικά κεφάλαια-πεδία που καλύπτονται στην πρώτη φάση του μαθήματος:

  1. Επιλεγμένα τραγούδια και οργανικοί σκοποί από τη Δυτική Μακεδονία
  2. Επιλεγμένα τραγούδια και οργανικοί σκοποί από την Ανατολική Ρωμυλία
  3. Επιλεγμένα τραγούδια και σκοποί από την Ήπειρο
  4. Επιλεγμένα τραγούδια και σκοποί από την Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα
  5. Επιλεγμένα τραγούδια και σκοποί από την Κρήτη
  6. Πολυφωνικά τραγούδια από τα Επτάνησα

 

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

Ανδρεουλάκης, Η. & Πετράκης, Σ. (2007). Σκοποί & Μαντινάδες της Κρήτης. Αθήνα: Φίλιππος Νάκας

Καψοκαβάδης, Α. (2020). Μουσικές Μετα-γλωττίσεις. Αθήνα: Μελωδικό καράβι

Κωστάντζος, Γ. (1999). Τα τραγούδια της Σμύρνης. Αθήνα: Fagotto

____(2001). Τα τραγούδια της Πόλης. Αθήνα: Fagotto

Κωτσίνης, Γ. (2008). Μελίσματα – Η τέχνη του ελληνικού κλαρίνου. Αθήνα: Φίλιππος Νάκας

Μαυροειδής, Μ. (1994). Ανθολογία Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής. Αθήνα: Fagotto

Παπαδοπούλου, Κ. (2017). Κρουστά – Η μουσική της καρδιάς. Αθήνα: ΝτοΡεΜι

Πεφάνης, Λ. & Φευγαλάς, Σ. (2013). Μουσικές Καταγραφές I – 184 οργανικοί σκοποί από Αιγαίο, Ιόνιο, Κρήτη και Κύπρο. Αθήνα: Παπαγρηγορίου-Νάκας

____(2016). Μουσικές Καταγραφές II – 200 οργανικοί σκοποί από Θράκη, Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο. Αθήνα: Παπαγρηγορίου-Νάκας

____(2016). Μουσικές Καταγραφές III – 216 οργανικοί σκοποί από Μικρά Ασία, Πόντο, Πόντο, Αζοφική και Κάτω Ιταλία. Αθήνα: Παπαγρηγορίου-Νάκας

Σουλακέλλης, Θ. (1999). Αιγαίο των Αγγέλων – 15 τραγούδια της θάλασσα. Αθήνα: Φίλιππος Νάκας

Τσιαμούλης, Χ. (2018). Τα μελωδικά μοτίβα της παράδοσης – τρόπος α´ (τεύχος πρώτο). Αθήνα: Παπαγρηγορίου-Νάκας

____(2018). Τα μελωδικά μοτίβα της παράδοσης – τρόπος α´ (τεύχος δεύτερο). Αθήνα: Παπαγρηγορίου-Νάκας

____(2023). Τα μελωδικά μοτίβα της παράδοσης – τρόπος β´ (τεύχος τρίτο). Αθήνα: Παπαγρηγορίου-Νάκας