Ελένη Καλλιμοπούλου

H Ελένη Καλλιμοπούλου (PhD, MMus, SOAS, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου) είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι συγγραφέας των βιβλίων Paradosiaka: Music, Meaning and Identity in Modern Greece (Ashgate/Routledge, 2009) και Learning Culture through City Soundscapes – A Teacher Handbook (με τους Π. Κ. Πούλο και Κ. Κορνέτη, ηλεκτρονική έκδοση, Παν/μιο Μακεδονίας, 2013), και συνεπιμελήτρια των τόμων Αντι-αρχεία: επανεξετάζοντας την ιστορία από τα κάτω (με τους Ρ. Β. Μπούσχοτεν και Β. Δαλκαβούκη, Ένωση Προφορικής Ιστορίας, 2021), Μουσικές κοινότητες στην Ελλάδα του 21ου αιώνα: εθνογραφικές ματιές και ακροάσεις (με την Α. Θεοδοσίου, Πεδίο, 2020), και Εισαγωγή στην Εθνομουσικολογία (με την Α. Μπαλάντινα, Ασίνη, 2014). Είναι ιδρυτικό μέλος της ερευνητικής ομάδας sonorCities, η οποία επικεντρώνεται στην ιστορία και εθνογραφία του ήχου και των αισθήσεων, και μέλος της διεθνούς συμβουλευτικής ομάδας του περιοδικού Ethnomusicology Forum.

Email: elkallim@music.uoa.gr

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις

Θεοδοσίου, Α. και Ε. Καλλιμοπούλου, επιμ. 2020. Μουσικές κοινότητες στην Ελλάδα του 21ου αιώνα: εθνογραφικές ματιές και ακροάσεις. Αθήνα: Πεδίο.

Θεοδοσίου, Α. και Ε. Καλλιμοπούλου. 2020. Μουσικά εργαστήρια, συμμετοχικός μουσικός τουρισμός και διεθνικές κοινότητες πρακτικής. Στο Μουσικές κοινότητες στην Ελλάδα του 21ου αιώνα: εθνογραφικές ματιές και ακροάσεις, επιμέλεια Ασπασία Θεοδοσίου και Ελένη Καλλιμοπούλου, 99-132. Αθήνα: Πεδίο

Kallimopoulou, E., και K. Kornetis. 2017. ‘Magical Liturgy’: A History of Sound at the Kyttaro Music Club, 1970-1974. Journal of Modern Greek Studies 35(2): 481-512.

Καλλιμοπούλου, Ε. και Α. Μπαλάντινα, επιμ. 2014. Εισαγωγή στην εθνομουσικολογία. Αθήνα: Ασίνη.

Kallimopoulou, E. 2009. Paradosiaka: Music, Meaning and Identity in Modern Greece. Farnham: Ashgate.