Μουσικά σύνολα

Υπεύθυνοι: Αλέξανδρος Αρκαδόπουλος, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης